portal Nämdö
Arkipelag Systems
Nämdö

 
 

Tasmanian cows 2002   

   
Arkipelag Systems är ett enmansföretag, verksamt sedan 1993.
Då var inriktningen datorstöd för utbildning, idag digital fotografi, inscanning av analog film och småskalig träförädling.
 
Jag åtar mig mindre, intressanta uppdrag inom dessa områden. Uppgiften får gärna inbegripa användning av bilder i kunskapsförmedlande eller dokumentära sammanhang.
 
Kompetens finns (fanns) även inom naturvetenskap-materiallära (på högskole-nivå), programmering i C#, Delphi och Java samt signalteknik för järnväg.
 
 
 
 

 
Kontakt:
 
Lars Fredrik Larsson
 
email: larsf@namdo.nu
mobil: 070 720 2280
 

 

Last changed 06 Jun 2018 by Lars Fredrik Larsson
larsf@namdo.nu